Raynaud syndroom behandeling

Fenomeen van, raynaud, diagnose, oorzaak behandeling

Er zijn geneesmiddelen die de bloedvaten verwijden, voorbeelden hiervan zijn ketanserine (Ketansin) en nifedipine (Adelat). Deze medicijnen kunnen alleen op voorschrift van de behandelend arts worden gegeven en men moet bedacht zijn op mogelijke nevenwerkingen. Het mechanisme van deze medicijnen is dat de bloedvaten wijder worden, waardoor ook de bloeddruk zal dalen. Dit zal niet alleen gebeuren in de bloedvaten van handen en voeten, maar ook van het hoofd. Zo zou men hoofdpijn en duizeligheidsklachten kunnen krijgen. Wanneer er sprake is van hyperviscositeit van het bloed kan men een lage dosering aspirine adviseren om ervoor te zorgen dat de bloedplaatjes minder snel aan elkaar plakken. In hele ernstige vormen neemt men de patiënten wel eens op voor behandeling met infusen.

Het Fenomeen van raynaud komt vaak voor bij overigens gezonde vrouwen, volgens sommige schattingen zelfs bij 10 van de jonge vrouwen. In golfschoenen de meeste gevallen betreft dit een lhsc mild beeld, dat op latere leeftijd volledig verdwijnt. Wanneer uitgegaan wordt van het Fenomeen van raynaud moet ook aan andere bindweefselziekten gedacht worden. Zo weten wij dat het Fenomeen van raynaud voorkomt bij 95 van de patiënten die systemische sclerose (sclerodermie) hebben, bij 90 van de patiënten met Mixed Connective tissue disease (mctd bij 30 van de patiënten met sle en zoals genoemd bij 35 van de patiënten. Een enkele keer is het Fenomeen van raynaud beperkt tot slechts én extremiteit, bijvoorbeeld én hand. Juist in die situaties moet men denken aan Primaire afwijkingen van de bloedvaten zelf, in combinatie met én van de andere prikkels. Soms wordt dan aanvullend onderzoek gedaan naar de bloedvaten (röntgencontrast onderzoek van de bloedvaten). Behandeling, het belangrijkste onderdeel van de behandeling is wat de patiënt zelf kan doen: het vermijden van blootstelling aan koude en het streven naar een warme, en vooral ook niet vochtige omgeving. Emoties zijn natuurlijk moeilijker te sturen, maar men zou op zijn/haar qui vive kunnen zijn. Als men weet dat bijvoorbeeld bepaalde films altijd bepaalde emoties oproepen, die gepaard gaan met het raynaud fenomeen, dan zou men ervoor kunnen kiezen dergelijke films niet meer te bekijken. Bij het vermijden van koude moet men niet alleen denken aan het dragen van handschoenen, maar wanneer het buiten koud is, kan men overwegen ook een hoofddeksel te dragen: ongeveer 30 van de lichaamswarmte verdwijnt via het hoofd, dit kan men aanzienlijk beperken door een.

Vaatheelkunde_Syndroom van, raynaud - beschrijving

Beschouwing, beschreven patiente leed onmiskenbaar aan het syndroom van Werner. De juveniele cataract, de karakteristieke huidafwijkingen met chronische ulcera aan de voeten, de geringe lichaamslengte, de verouderingsverschijnselen, de algemene spieratrofie, de stemveranderingen, de dunne en grijze haardos, het vogelgezicht, de osteoporose, de ernstige voetdeformiteiten en de weke-delenverkalkingen passen hier goed bij. Het syndroom van Werner is een zeldzame autosomaal-recessieve bindweefselaandoening, waarvan het exacte beroepsuitoefening biochemische defect niet bekend. Aangetoond is dat fibroblasten bij dit syndroom, in vitro, een verkorte levensduur hebben. De aandoening werd voor het eerst beschreven door Otto werner in 1904. Het beeld werd in 1966 uitgebreid beschreven door Epstein., die gegevens van 123 patienten analyseerden. De patienten overlijden vroeg (gemiddelde levensduur 47 jaar) met als meest voorkomende doodsoorzaken (cardio)vasculaire problemen, en maligniteiten (vooral van mesenchymale oorsprong die bij meer dan 10 van de patienten voorkomen.

Raynaud s syndroom behandeling - fysiotherapie

Terug naar boven, is nader onderzoek gewenst? De verschijnselen van het Fenomeen van raynaud zijn meestal zo duidelijk dat alleen op grond van klachten van de patiënt de diagnose kan baking worden gesteld. Wanneer een patiënt bekend is met het Sjögren- syndroom dan kan dit fenomeen hier heel goed bij passen en hoeft men niet de onderste steen boven te halen om te achterhalen of er nog een andere oorzaak achter verstopt zit. Toch is het verstandig om na te gaan of de betrokken patiënt bepaalde geneesmiddelen gebruikt die specifiek op de bloedvaten werken. Zo zijn er bepaalde geneesmiddelen die voor hart en/of bloeddruk worden gebruikt, zoals bètablokkers, die een nadelige invloed kunnen hebben op de wijdte van het bloedvat. Een andere oorzaak is de genoemde toegenomen viscositeit van het bloed. Het is nuttig om in deze situaties als dat niet bekend is, te kijken naar het voorkomen van de hoeveelheid en soort eiwitten in het bloed. Afhankelijk van het totale klinische beeld zal de behandelend arts soms nog meer onderzoek willen inzetten. Uitgebreid onderzoek wordt meestal gedaan wanneer het Fenomeen van raynaud een eerste verschijnsel.

Histopathologisch onderzoek van een huidbiopt van de onderarm liet een vlakke epidermis zien, zonder haar- of talgklierstructuren. Er was fibrose reikend tot diep in de subcutis. Het normale vet rond de zweetklierconvoluten was goeddeels fibreus opgevuld. Er was geen ontsteking. Het microscopisch beeld paste bij het syndroom van Werner. De diagnose syndroom van Werner werd gesteld. De behandeling was symptomatisch.

Fenomeen van, raynaud - nvle

Deel artikel - fibromyalgia

Er was een duidelijke poikilodermie. Lateraal aan de handpalm voetrand was er omvangrijke eeltvorming, vooral op drukplaatsen. Er was een (trofisch) ulcus ter plaatse van het metatarsofalangeale gewricht 1 rechts mediaal. De perifere arteriele pulsaties waren goed te voelen. De bewegingen van nek, polsen en heupen vertoonden duidelijke beperkingen. Er was valgusstand van de knieen, rechts erger dan links. De flexie van de rechter knie was beperkt tot 90 C met ernstige crepitaties.

De enkels waren vrijwel niet te bewegen en er was spitsvoetstand. Beiderzijds had patiente een hallux valgus waarbij zij de voorvoeten niet kon bewegen, en verder multipele deformiteiten. De uitslagen van laboratoriumonderzoek waren: bse: 21mm1e uur, hemoglobine (Hb)-concentratie: 7,8 mmoll, ca: 2,30 mmoll, creatinine:47 µmoll, cholesterol: 5,9 mmoll, high-density-lipoproteine (HDL)-cholesterol: 0,94 mmoll (normaal: 1,16-1,68 glucose: 4,8 mmoll, HbA1c: 10 (normaal: 3,7-6,5). De waarden van luteiniserend hormoon (LH) en van follikelstimulerend hormoon (FSH) waren niet afwijkend, en antinucleaire antistoffen waren niet aantoonbaar. Bij radiologisch onderzoek vond men aan de handen diffuse ontkalking met weke-delenverkalkingen naast de metacarpofalangeale gewrichten iv en V links en ii rechts; aan de voorvoeten diffuse ontkalking, hamertenen, laterale deviatie van de tenen met hallux valgus en multipele luxaties van diverse metatarsofalangeale gewrichten; aan. Quadriceps aan de patella-bovenrand en rechts aan de patella-onderrand, en een ernstige versmalling van de mediale gewrichtsspleet rechts met sclerose en osteofyten; en aan de thorax geen afwijkingen, ook geen tekenen van longfibrose. De oesofagus vertoonde een goede peristaltiek en een normale ontlediging (bij de liggende patient).

De anamnese vermeldde knieklachten rechts, in verband waarmee een stok werd gebruikt, voetklachten, in verband waarmee orthopedisch schoeisel werd gedragen, en chronische ulcera aan de voeten. De laatste jaren was de stem van patiente heser en hoger geworden. De menstruatie was irregulair en weinig frequent. Er was geen fenomeen van raynaud. De familieanamnese was blanco en er was geen sprake van consanguiniteit van de ouders. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een kleine, wat gedrongen, zwakbegaafde, infantiele vrouw met een lichaamslengte van 1,62 m en een gewicht van 59 kg, die er voor haar leeftijd oud uitzag.


Er was een gegeneraliseerde spieratrofie. De stem was zacht, hees en hoog. Er was een arcus corneae en er waren xanthelasmata rondom de ogen. De pubis- en okselbeharing was normaal en de mammae waren redelijk goed ontwikkeld. Het behaarde hoofd toonde stug en grijzig, piekerig haar met een dunne haarinplant. Het gelaat toonde de kenmerken van het syndroom van Werner: een spitse neus, ingevallen rimpelige wangen en oogleden en smalle lippen, een combinatie die in de literatuur bekend is als vogelgezicht. De huid over het hele lichaam was droog, glad en atrofisch met slechts minieme haargroei. Hoewel de huid rond de acra strak en minder elastisch aanvoelde, was er daar geen verdikking maar juist atrofie van de huid en de onderliggende vetlaag.

Alles over het fenomeen van

Het syndroom van Werner wordt gekenmerkt door een gestoorde lengtegroei, een karakteristieke habitus, vroegtijdig grijs gerechtelijke worden van de haren, vroegtijdige kaalheid, sclerodermie-achtige huidafwijkingen, trofische ulcera aan de benen, juveniele cataract, hypogonadisme, neiging tot diabetes mellitus, calcificatie van bloedvaten, metastatische verkalkingen, osteoporose en familiair voorkomen. Sinds 1955 is non in dit tijdschrift geen melding meer gemaakt van het syndroom van Werner. Aangezien specialisten uit diverse disciplines, zoals huisartsen, dermatologen, reumatologen, (orthopedisch) chirurgen, gynaecologen, kno-artsen en internisten, ermee te maken kunnen krijgen, is het zinvol dit syndroom opnieuw onder de aandacht te brengen. Doordat velen onbekend zijn met de aandoening wordt deze vaak miskend of gediagnostiseerd als sclerodermie of als vroegtijdige veroudering. Ziektegeschiedenis, patient a, een 42-jarige vrouw, werd verwezen in verband met het vermoeden van sclerodermie. De voorgeschiedenis vermeldde een dubbelzijdige cataractoperatie; de eerste ingreep vond plaats op 37-jarige leeftijd, de tweede op 38-jarige leeftijd. Er waren 5 jaar geleden hamerteenoperaties verricht aan de linker voet.

Vergezellende symptomen van fibromyalgie kunnen zijn: geïrriteerde blaas en darmen, hoofdpijn en migraine, restless legs syndroom, slecht geheugen en concentratie, huidklachten (overgevoeligheden en uitslag droge ogen en mond, angst, depressie, stemmingswisselingen, oorsuizen of piepen, duizeligheid, zichtproblemen (wazig zien raynaud's syndroom, neurologische trekken symptomen en een verminderde. Lees meer over de oorzaken van fibromyalgie). Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. Een patiente met het syndroom van Werner. Een 42-jarige patiente met het syndroom van Werner wordt beschreven. Dit is een autosomaal-recessieve bindweefselaandoening, bij deze patiente gekenmerkt door juveniele cataract, chronische ulcera aan de voeten, karakteristieke huidveranderingen, typische gelaatsafwijkingen (vogelgezicht voetdeformiteiten, gegeneraliseerde osteoporose, weke-delenverkalkingen en een hese, hoge stem. Differentiaaldiagnostisch is het onderscheid met sclerodermie van belang. Een causale therapie bestaat niet.

het bloedvat zelf betreft. Als het bloedvat nauwer is dan normaal, kan een milde reactie op de kou zoals die bij iedereen kan optreden, al leiden tot verschijnselen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer bloedvaten door arteriosclerose (aderverkalking) vernauwd zijn, of doordat een ontsteking van een bloedvat (vasculitis) de bloedvatwand onregelmatig heeft gemaakt. De derde mogelijkheid is dat het bloed zelf is veranderd, waarbij het bloed visceuzer, meer stroperig is geworden. Door de toegenomen stroperigheid wordt de stroomsnelheid van het bloed vertraagd; treedt er dan milde vaatvernauwing op, dan kan dit al leiden tot veranderingen in de circulatie, waardoor klachten van het fenomeen van raynaud optreden. Dit laatste kan optreden bij patiënten met het Sjögren syndroom, omdat bij deze patiënten vaak meer eiwitten in het bloed circuleren dan bij andere mensen. Dit uit zich ook in de verhoogde bezinking bij Sjögren-patiënten. Over het algemeen zal het een combinatie van genoemde factoren zijn die er toe leidt dat mensen in de koude daadwerkelijk last krijgen van het Fenomeen van raynaud.

Vaak gaan zowel de witte als de paarse fase gepaard met pijn en tintelingen; er ontstaat dan het gevoel van dode vingers of dode tenen. Vaak worden de verkleurde lichaamsdelen opvallend rood na opwarmen, door de versterkte doorbloeding. Echter in ongunstige situaties zijn de bloedvaten voor langere tijd afgesloten en kunnen wondjes aan vingers of tenen ontstaan. Dan kan er ook gemakkelijk een bloedvatontsteking optreden. Meestal is het Fenomeen van raynaud beperkt tot de handen en/of voeten, doch bij sommige patiënten kunnen ook andere lichaamsdelen meedoen, zoals het puntje van de neus. Ook inwendig kunnen zich spasmen van de bloedvaten voordoen, waardoor bijvoorbeeld tijdelijk de hartspier minder zwanger bloed krijgt, waardoor pijn op de borst kan ontstaan; er kan ook beïnvloeding zijn van de longen, waardoor bij blootstelling aan koude lucht kortademigheid optreedt en ook van de nieren. Hoe ontstaat het Fenomeen van raynaud? Er is een aantal mogelijke oorzaken van het samentrekken van de bloedvaten beschreven. Op de eerste plaats is het mogelijk dat tengevolge van de koudeprikkel bloedvaten zich vernauwen; dit kan een acute, krampachtige, reactie zijn, ook wel spasme genoemd.

Raynaud syndrome - wikipedia

Laat uw email achter en ontvang de brochure in uw mailbox. Wat is het Fenomeen van raynaud? Wij spreken van het Fenomeen van raynaud bij het plotseling optreden van verkleuringen van vingers en/of tenen bij blootstelling aan kou of bij emotie. In eerste instantie ontstaat een witte verkleuring, die wordt veroorzaakt doordat de aanvoerende bloedvaten samentrekken en het bloed niet goed doorlaten naar de huid. De witte fase magnesium wordt gevolgd door een paarse, donkerblauwe fase die wordt veroorzaakt doordat het in de bloedvaten aanwezige bloed niet goed doorstroomt. Als reactie op het tekort aan bloed dat in de witte fase optrad worden er door het lichaam stoffen gemaakt die de bloedvaten in de huid doen verwijden. Dit versterkt de donkere kleur in de tweede fase.

Raynaud syndroom behandeling
Rated 4/5 based on 707 reviews

raynaud syndroom behandeling
Alle artikelen 36 Artikelen
Bij het fenomeen van raynaud is de doorbloeding van een bepaald lichaamsdeel tijdelijk ernstig verstoord. Lees alles over oorzaak, diagnose en behandeling.

3 Commentaar

  1. Koude handen of voeten bij de ziekte van, raynaud, terug naar de homepage terug naar het info overzicht de ziekte van, raynaud is bekend onder heel veel namen, maar in bijna allemaal zit in elk geval de naam. Raynaud (aan het eind of het begin). 1 uitzondering: witte vinger syndroom (white finger). Patiënten hebben als hoofdklacht chronisch last van droge ogen en een droge mond/neus. Klachten behorende hierbij zijn.

  2. Koude handen als gevolg van het Fenomeen van, raynaud kunnen warm worden met handschoenen van Best4Hands. Lees hier hoe het werkt. Het secundair fenomeen van, raynaud kan het gevolg zijn van een ziekte met afwijkingen in de vaatwand. Dit zijn bijvoorbeeld auto-immuunziekten zoals sclerodermie, reumatoïde artritis of het Sjögren.

  3. Wat zijn de symptomen van het syndroom van Sjögren? Er zijn twee symptomen die alle patiënten met het syndroom van Sjögren ervaren. En dat zijn: droge mond en droge ogen. Het Fenomeen van, raynaud, laat uw email achter en ontvang de brochure in uw mailbox Wat is het Fenomeen van, raynaud?

  4. Bij het fenomeen van, raynaud is de doorbloeding van een bepaald lichaamsdeel tijdelijk ernstig verstoord. Lees alles over oorzaak, diagnose en behandeling. Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht. Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.: Verschillende fases van het syndroom van, raynaud.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*